MESCİT İNŞAASI

HEMEN DESTEK OL

Eğitim, gıda, sağlık, temiz su gibi mescitler de büyük ihtiyaç. Bu nedenle Afrika’da mescitler açıyoruz.

Afrika’da temiz su, gıda, sağlık, eğitim hizmetleri ile beraber en büyük ihtiyaçlardan biri de ibadethanelerdir. Müslüman kardeşlerimizin özellikle kasaba ve köylerde temiz, derli toplu mescitlere ihtiyacı vardır.

Mescitler Afrika’da sadece ibadethane olarak değil aynı zamanda eğitim merkezi işlevi de görmektedir. Müslüman erkek ve kız çocukları mescitlerde hem dini bilgilerini artırmakta hem de gündelik faydalı beceriler edinmektedir. Aynı zamanda mescitler Müslüman halkın toplanma ve bir araya gelme yerleridir.

Eğitimden yoksun kalan Afrika ülkelerinde bir okul, mescid, şadırvan yaptırmak isteyen hayırseverler için maliyeti 21.000 USD’dır.

HEMEN DESTEK OL